ANBI

Stichting de Nederlandse Dansdagen is geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Missie
De Nederlandse Dansdagen wil de stem van de dans en de danskunstenaar luider laten klinken. Daarbij zet de Dansdagen de kracht van dans in om de samenleving in beweging te brengen rond maatschappelijke thema’s.
De Nederlandse Dansdagen stelt jaarlijks het erfgoed, de actualiteit en de toekomst van de Nederlandse dans centraal voor publiek, dansprofessional en maatschappij binnen een nationale en internationale context.
De Nederlandse Dansdagen vergroot de waardering en betrokkenheid van het publiek voor de Nederlandse dans, jaagt de innovatie binnen de dans aan en levert een duurzame bijdrage aan het diverse danslandschap in Nederland.

Visie
ND heeft zich de laatste jaren ontwikkeld tot een festival voor grensoverschrijdende dans. Grenzen vervagen tussen disciplines en genres, tussen choreograaf en danser, tussen performer en publiek, tussen podium en publieke ruimte, en tussen landen. Voor dit alles maken we ruimte op ons festival, dat mede daarom in duur en locaties sterk is gegroeid.

Beloningsbeleid
Het bestuur stelt het bezoldigingsbeleid en de hoogte van andere bezoldigingscomponenten vast. Het beleid wordt jaarlijks geactualiseerd. De bestuurders zijn onbezoldigd en brengen geen vergoeding of onkosten in rekening. Bij de vaststelling van het salariëring voor het in dienst zijnde personeel volgt Stichting De Nederlandse Dansdagen de richtlijnen van de CAO Toneel en Dans.

Uitgangspunten beleidsplan
In onze missie en visie voor de kunstenplanperiode 2021-2024 hebben we het accent verlegd naar terugblik, actualiteit en toekomst van de Nederlandse dans. Naast publiek en professional richten we ons nog meer op de samenleving, waarmee we nieuwe publieksgroepen bereiken en de dans dichter bij het lokale publiek brengen. In het verlengde van deze visie hanteren we de komende jaren de volgende vier uitgangspunten voor onze activiteiten.

 1. Dans dichtbij
  Centraal staat hoe het publiek de dans of een andere activiteit van het festival in zijn geheel beleeft. Daarbij richten we ons in de programmering en communicatie meer op specifieke doelgroepen. We brengen liefhebbers en professionals dicht bij elkaar. Ze beleven dans samen in de theaterzaal, op locatie in de stad en in de wijk, online, in debatten, werksessies en projecten. We vertellen de verhalen achter de dans, de choreografen en de dansers, onze historie en onze toekomst.
 2. Wendbare werkplaats
  Om te kunnen groeien als producerend festival versterken we onze werkplaatsfunctie, onder andere door residenties en coproducties, virtueel, regionaal of landelijk verspreid. Dit stelt ons in staat om een antwoord te geven op knelpunten binnen het dansveld, bijvoorbeeld ten aanzien van gebrek aan faciliteiten en ondersteuning.
 3. Actualiteit verbonden met het verleden en de toekomst
  ND toont jaarlijks de actuele staat van de dans en biedt daarmee tegelijkertijd een reflectie op de staat van de samenleving. De programmering, tendensen en ontwikkelingen in de danskunst vormen een krachtige afspiegeling van wat er speelt in de samenleving. ND toont de actualiteit altijd in een context van begrepen verleden en verbeelde toekomst.
 4. Internationaal perspectief
  Dans is grensoverschrijdend en niet aan taal gebonden. De Nederlandse dansscene heeft van oudsher een open karakter. Dansers en choreografen van over de hele wereld leveren een bijdrage bij toonaangevende Nederlandse instellingen. Andersom zijn makers die hier geboren of artistiek opgegroeid zijn, veelgevraagd in het buitenland. De komende jaren stellen we de vraag Why Dutch Dance? Wat betekent het dat het Nederlandse dans-DNA zo’n sterke internationale oriëntatie heeft? Welke urgentie ligt ten grondslag aan het vergroten van het internationale speelveld voor Nederlandse makers en hoe doen we dat?

 

ANBI formulieren algemeen
Klik hier om het formulier over 2021 te openen
Klik hier om het formulier over 2020 te openen

Jaarverslagen
Klik hier om het jaarverslag van 2021 te openen 
Klik hier om het jaarverslag van 2020 te openen
Klik hier om het jaarverslag van 2019 te openen
Klik hier om de jaarrekening van 2018 te openen
Klik hier om het jaarverslag van 2017 te openen

Contactgegevens
Stichting de Nederlandse Dansdagen
Batterijstraat 48 (bezoek- en postadres)
6211 SJ Maastricht
Nederland

T +31-(0)43-30 300 30
E info@nederlandsedansdagen.nl
www.nederlandsedansdagen.nl

KVK 33304025

Governance Code Cultuur

Bekijk onze statuten.

De Nederlandse Dansdagen worden mogelijk gemaakt door:

Partner Minocw Partner - Provincie Limburg Partner - Gemeente Maastricht elisabeth strouven fonds logo staand Partner - Fonds 21 logo Vrienden Loterij fonds logo kunstbende21 Partner Cultuurmakers Maastricht Partner Kanunnik Salden nieuwenhof Partner stichting Clemens Prins Bernhard Cultuurfonds logo Partner - Vrienden van de NDD Partner - Zwaan Partner - Proeftuin Dans Partner - Theater aan het Vrijthof