Digitale Dansgesprekken

Festival de Nederlandse Dansdagen zet zich structureel in voor het samenbrengen van de danssector om gezamenlijke beleidsuitgangspunten te formuleren. Het digitale dansgesprek bestaat uit 2 vormen:

  1. Plenair Dansgesprek tussen genodigde gasten over specifieke thema’s. Deze gesprekken zijn vrij toegankelijk, voor zowel professionals als het brede publiek.
  2. Aansluitend vinden er gesprekken plaats binnen de verschillende sub-sectoren. Deze zijn alleen toegankelijk op uitnodiging en zullen plaatsvinden vanaf januari.

 

Het doel van de digitale dansgesprekken is enerzijds om onderwerpen te bespreken die in breder verband belangrijk zijn voor de danssector en anderzijds dienen ze als input voor het nog te schrijven document ‘discours voor een nieuwe fase binnen de Nederlandse dans 2025-2028’. Dit document bieden we namens de gehele danssector in 2022 aan, aan de Minister van OCW.

Op 7 oktober jongstleden vond de eerste editie van het Plenaire Dansgesprek plaats tijdens Festival de Nederlandse Dansdagen, deze kun je hier terugkijken. In totaal vinden er drie plenaire dansgesprekken plaats tussen genodigde gasten onder leiding van Hadassah de Boer over specifieke thema’s. Het thema van de eerste editie van het digitale dansgesprek omgaat de huidige stand van zaken na aanleiding van de coronacrisis, welke uitdagingen en kansen worden zichtbaar en welke knelpunten manifesteren zich? Hoe kunnen we het danslandschap zoals we die nu kennen beschermen tegen de zware druk van de verdelingen van de subsidies? 

Het tweede Plenaire Dansgesprek dat woensdag 4 november plaatsvond behandelde het thema van nieuw makersschap. Vragen zoals op welke wijze jonge en midcareer choreografen willen werken of deze werken passen in het danslandschap zoals we dat nu kennen. Zijn de bestaande structuren nog wel houdbaar of heeft de crisis waarin we ons nu bevinden dusdanige uitwerking op het veld dat andere structuren nodig zijn voor de makers van morgen? Welke rol hebben de grote gezelschappen in de BIS om een nieuwe generatie makers op te leiden en hoe werkt dit beleid voor deze makers. De vernieuwing van het danslandschap werkt alleen als het subsidiestelsel ook meegroeit met de nieuwe makers, hoe kijken subsidiënten zoals een landelijk fonds en een gemeente naar een nieuwe route voor subsidiering, welke voorbeelden zijn er al en op welke manier kunnen we groei en ruimte creëren voor de makers? Bekijk het tweede deel hier terug. 

Derde Plenaire Digitale dansgesprek  | Woensdag 2 december 2020 om 16:00 uur 

Het thema dat zal worden besproken in december zijn de twee onderwerpen die de afgelopen jaren het gesprek in de danssector hebben weten te domineerden, namelijk fair practice en diversiteit & inclusie. We gaan in gesprek en proberen antwoorden te formuleren op vragen zoals wat de gevolgen zijn van de coronacrisis ten aanzien van deze belangrijke onderwerpen voor de danssector en op welke wijze er nog wordt gestuurd en gestimuleerd op implementatie van de codes. Ook bespreken we op welke manier deze onderwerpen binnen grote en kleinere culturele organisaties, specifiek dans en podiumkunsten festivals en gezelschappen, aangepakt worden. We vragen ons af wat er nodig is om handen en voeten te geven aan de uitvoering van implementatie. Is de discussie, gezien de coronacrisis, nog wel top-prioriteit en zo niet wat er moet er dan gedaan worden om dit te her-prioriteren. Welke rol hebben de grote gezelschappen in de BIS om hiermee voorop te lopen en welke voorbeelden zijn er al van implementatie. Hoe draagt de danssector bij als geheel aan een meer diverse en inclusieve cultuursector en het creëren van een beter werkklimaat voor de werkenden in de danssector van de toekomst. 

https://fairpracticecode.nl/nl en https://codedi.nl/  

Zoomlink: https://nederlandsedansdagen-nl.zoom.us/j/98875943292

De Nederlandse Dansdagen worden mogelijk gemaakt door: