dansthuis.nl

De eerste editie van dansthuis.nl was een groot succes! Onder begeleiding van een persoonlijke online coach zijn verschillende huishoudens, in hun vertrouwde huiskamer, keuken of tuin, gaan choreograferen en repeteren. Samen hebben zij hun onderlinge band verkend en zijn zij op zoek gegaan naar de passende manier om hun specifieke verhaal te vertellen. Non-verbaal, enkel door middel van contact en beweging.

Deze prachtige choreografieën gingen in première tijdens de Nederlandse Dansdagen Digitaal. Bekijk het resultaat op dansthuis.nl

En dansthuis.nl gaat door! Vanaf nu kun je je aanmelden voor de nieuwe ronde van dansthuis.nl. Dus heb jij een bijzondere band met een familielid of huisgenoot? En wil je deze band verder verkennen of wil je jullie verhaal delen met anderen? Hou je van een uitdaging en vind je het leuk om te bewegen en dansen? Meld jezelf en je danspartner(s) dan voor zondag 13 december aan voor dansthuis.nl. Stuur een mail naar dansthuis@nederlandsedansdagen.nl, en vermeld de volgende gegevens:

  • De namen van alle deelnemers
  • De relatie die jullie hebben tot elkaar
  • Korte uitleg waarom jullie graag deelnemen

 

Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je/jullie op.

Bezoek dansthuis.nl en geniet van de dansvoorstellingen die tijdens Festival de Nederlandse Dansdagen Digitaal in première gingen! 

De Nederlandse Dansdagen worden mogelijk gemaakt door: