Dansateliers | Connor Schumacher & Kristin de Groot

Empowering Dance 2 – A handbook to enhance your practice

Sabine van Wechem

Online te bekijken vanaf 30 september 11:00 uur. Meld je hier aan voor de Nederlandse Dansdagen Online. 
Scroll naar onder om Empowering Dance 1 & 2 te bekijken 

Soft skills worden meer en meer erkend als onmisbare vaardigheden in onze maatschappij. Soft skills gaan bijvoorbeeld over het vermogen om op jezelf te reflecteren, om constructief samen te werken, empathie te ontwikkelen, om te gaan met conflicten en bewustwording over hoe je gezond leeft. We geloven dat het van levensbelang is om ons als mensen bewust te worden van de soft skills die we bezitten en te leren hoe we die kunnen inzetten. Dans is een krachtig instrument om deze soft skills verder te ontwikkelen, iets dat werd aangetoond in het eerdere project Empowering Dance.

Connor Schumacher heeft zich ontwikkeld als danskunstenaar onder de vleugels van Dansateliers. Hier maakte hij The Fool (2015), Asset, Liability and Equity (2016), Exhibition (2017), OK Future (2017), THREESOME (2019) en Funny Soft Happy & The Opposite (2019), Pilot PC (2020) en HOLD (2022). Zijn interesse in ‘social choreography’ ontwikkelde door zijn deelname aan verschillende Europese onderzoeksprojecten, waaronder Performing Gender, Dancing Museums en Empowering Dance, waarin hij op zoek ging naar nieuwe manieren van interactie met publiek en de soft skills die mensen door dans kunnen ontwikkelen. In 2019 won hij de Prijs van de Nederlandse Dansdagen. Het is zijn diepe overtuiging dat de samenleving beter zou zijn als we elke dag zouden dansen.  

Kristin de Groot heeft in verschillende functies/rollen binnen het dansveld gewerkt. Haar danspad leidde haar in 2011 tot directeur van Dansateliers. Samenwerking, co-creatie, wederkerigheid, het waarderen van verschillen en het delen van verantwoordelijkheid zijn essentieel in haar werkpraktijk en hoe zij zich verhoudt tot de mensen met wie ze werkt. In haar beroepspraktijk hanteert ze een dramaturgische insteek, voorzichtig dwalend door te luisteren, te observeren, te bevragen, te spiegelen, te reflecteren en te reageren.  

De internationale context heeft ze altijd als een rijke leeromgeving ervaren tijdens haar carrière. In de afgelopen jaren is ze daarom actief betrokken geweest bij de ontwikkeling van verschillende EU-projecten, om kansen te creëren voor kunstenaars en aanverwante professionals om zichzelf verder te ontwikkelen en hun (choreografische, communicatieve, dramaturgische etc.) praktijk en hun netwerken te verbreden.  

De Nederlandse Dansdagen worden mogelijk gemaakt door:

Partner Minocw Partner - Provincie Limburg Partner - Gemeente Maastricht elisabeth strouven fonds logo staand Partner - Fonds 21 logo Vrienden Loterij fonds logo kunstbende21 Partner Cultuurmakers Maastricht Partner Kanunnik Salden nieuwenhof Partner stichting Clemens Partner - Vrienden van de NDD Partner - Zwaan Partner - Proeftuin Dans Partner - Theater aan het Vrijthof