Home Nieuws

Nederlandse Dansdagen gaat nieuw digitaal platform ontwikkelen


12 Januari 2023

Nederlandse Dansdagen ontvangt van Cultuurloket DigitALL een projectbijdrage van 250.000 euro voor het project Platform Nederlandse Dansdagen Digitaal, dat in september 2024 live gaat. Tijdens het aankomende festival in 2023 zal al een deel van het nieuwe platform toegankelijk zijn. Nederlandse Dansdagen (ND) wil een digitaal platform ontwikkelen waar de Nederlandse dans centraal staat. De bijdrage van 250.000 euro van Cultuurloket DigitALL zal worden ingezet voor het bouwen van een interactief en toonaangevend digitaal platform waar ruimte is voor kennisdeling, presentatie en productie, dat ook de mogelijkheid biedt tot verschillende vormen van online presentatie, experimenteren met nieuwe digitale technieken, interactieve elementen en een digitaal archief.

“Ook in het digitale domein versterken we de verbinding tussen artiest, publiek en deelnemer. Zo blijven we artistiek innovatief én relevant voor een groter publiek.”

Sjoerd Derine

Sinds 2020 heeft ND veel kennis opgedaan over digitale productie en presentatie. Met Platform ND Digitaal zetten we in op de verdere ontwikkeling en verdieping van de digitale mogelijkheden voor Nederlandse Dansdagen en daarmee het Nederlandse dansveld. We zoeken naar de ideale hybride vorm en inzet van digitale technologie om enerzijds ruimte te bieden voor artistiek inhoudelijke innovatie en anderzijds de verbinding met en impact op de samenleving te versterken.

We zetten daarbinnen erfgoed, actualiteit en toekomst centraal:

• ERFGOED: we maken het verleden van de Nederlandse Dansdagen en daarmee de Nederlandse dans toegankelijk door een gelaagd digitaal archief in te richten.

• ACTUALITEIT: we vergroten de impact van het festival door het programma online breder toegankelijk te maken.

• TOEKOMST: we stimuleren de digitale ontwikkeling van dans door makers kansen te bieden om te experimenteren, onder meer met virtual reality (VR), augmented reality (AR) en artificial intelligence (AI).

Met de projectbijdrage bouwen we een interactief en toonaangevend digitaal platform waar ruimte is voor kennisdeling, presentatie en productie. Inclusief mogelijkheid tot verschillende vormen van online presentatie, experimenteren met nieuwe digitale technieken, interactieve elementen en een digitaal archief.

Lees het volledige persbercht hier

Tijdens de ontwikkeling van dit digitale platform zullen we via diverse kanalen de voortgang delen. 

De Nederlandse Dansdagen worden mogelijk gemaakt door:

Partner Minocw Partner - Provincie Limburg Partner - Gemeente Maastricht elisabeth strouven fonds logo staand Partner - Fonds 21 logo Vrienden Loterij fonds logo kunstbende21 Partner Cultuurmakers Maastricht Partner Kanunnik Salden nieuwenhof Partner stichting Clemens Prins Bernhard Cultuurfonds logo Partner - Vrienden van de NDD Partner - Zwaan Partner - Proeftuin Dans Partner - Theater aan het Vrijthof