Privacy Policy

Privacy & cookies

PRIVACYBELEID - 1 juli 2019

Onze organisatie – Festival de Nederlandse Dansdagen (verder aangeduid als NDD), gevestigd aan de Batterijstraat 48 te Maastricht - verwerkt persoonsgegevens. In dit privacy beleid is omschreven welke gegevens we verwerken en hoe we uw privacy als klant waarborgen.

Uw gegevens worden met zo optimaal mogelijke zorg behandeld. NDD houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de huidige wetgeving stelt aan de bescherming van persoonsgegevens. Het wettelijk kader betreft in dit geval de A.V.G: Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

1. Welke klantgegevens verwerken we

Wanneer u onze website (www.nederlandsedansdagen.nl) bezoekt, plaatsen wij cookies. Meer informatie over onze cookies vindt u in onze cookie policy, verderop in dit document.

Wij werken samen met Theater aan het Vrijthof. NDD maakt gebruik van het kaartverkoopsysteem van Theater aan het Vrijthof, indien u via onze website plaatsbewijzen aanschaft. Wij verwijzen u betreffende de verwerking van klantgegevens bij aankoop van tickets daarom naar het privacy beleid van Theater aan het Vrijthof: https://www.theateraanhetvrijthof.nl/algemeen/privacy-cookies

Naast klantgegevens beheren we gegevens van volgers van de nieuwsbrief, partners, vrienden (donateurs) en relaties, zoals zakelijke relaties en pers. Deze relaties worden in onze relatiedatabase beheerd.

Als u vriend wordt van de Nederlandse Dansdagen, vragen wij uw volledige naam- en adresinformatie, e-mailadres, telefoonnummer en informatie die een financiële afwikkeling van een mogelijke transactie mogelijk moeten maken.

Als u de nieuwsbrief wil ontvangen, vragen wij uw volledige naam- en adresinformatie, maar alleen het verstekken van uw e-mailadres is verplicht en noodzakelijk om de nieuwsbrief in uw mailbox te kunnen ontvangen.

2. Doel verwerking persoonsgegevens

Uw gegevens worden door Theater aan het Vrijthof worden met ons gedeeld. De aldus verkregen persoonsgegevens alsmede de gegevens die u aan de Nederlandse Dansdagen heeft verstrekt indien u onze nieuwsbrief wenst te ontvangen of u vriend wenst te worden van het festival worden voor de volgende doeleinden gebruikt: 

Het verwerken van uw aanschaf van plaatsbewijzen, toesturen van programmawijzigingen en andere noodzakelijke bezoekersinformatie; 

Het met uw instemming toesturen van nieuwsbrieven en andere informatie over het Holland Festival;

Het uitvoeren van analyses en klanttevredenheidsonderzoek

3. Hoe lang bewaren we uw gegevens

Wij bewaren uw gegevens totdat u de wens uit dat deze gegevens niet meer door de Nederlandse Dansdagen mogen worden bewaard. 

4. Rechten van betrokkenen

Graag wijzen we u op uw rechten als betrokkene, wanneer het gaat om de verwerking van persoonsgegevens in onze database.

- Recht op informatie: u heeft het recht om aan ons te vragen of uw persoonsgegevens worden verwerkt.
- Recht op inzage: u heeft het recht om uw gegevens in te zien.
- Correctierecht: u heeft het recht om een verzoek tot correctie van uw gegevens in te dienen.
- Recht van verzet of het beperken of wissen van persoonsgegevens: u heeft het recht om aan ons te vragen dat wij uw gegevens uit onze database verwijderen. Dat recht geldt alleen als de gegevens niet (meer) nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. Als u bijvoorbeeld nog een voorstelling bij ons bezoekt, dan blijven uw gegevens tot en met het bezoek nog in onze database aanwezig. Daarna zullen wij uw gegevens conform uw verzoek anonimiseren en verwijderen we alle herleidbare persoonsgegevens.
- Recht op het doorgeven van informatie (dataportabiliteit): u heeft het recht om gegevens beschikbaar gesteld te krijgen op een dergelijk manier dat u deze zelf gemakkelijk door kan geven aan een andere verantwoordelijke.
- Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Indien u gebruik wilt maken van uw rechten als betrokkene, stuur ons dan een mail (info@nederlandsedansdagen.nl) waarin u aangeeft van welk(e) recht(en) u gebruik wenst te maken. Wij zullen uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van uw bericht reageren op uw verzoek.

5. Verwerkersovereenkomst

Met de partijen waarmee we samen werken als het gaat om de verwerking van persoonsgegevens, is een verwerkersovereenkomst of samenwerkingsovereenkomst afgesloten. Hierbij gaat het om de volgende partijen / instanties: Mailchimp: verwerker voor de verzending van e-mails; PerfectView: verwerker van onze relatiedatabase; Google: verwerker voor de data-analyse van ons webverkeer.

6. Delen van gegevens met derden

NDD deelt uw gegevens niet.

7. Beveiligingsmaatregelen

ITA is voortdurend bezig om de beveiliging van klantgegevens te optimaliseren. Zo zijn onze websites enkel in een veilige (HTTPS) omgeving te bezoeken en geschiedt beheer van dataopslag en de server volgens ISO 27001.

8. Wijziging Privacy Policy

NDD behoudt zich het recht voor deze Privacy Policy te wijzigen. Wij zullen u hiervan uiteraard op de hoogte brengen via onze website en adviseren u dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd.

COOKIES

Omdat wij uw privacy willen waarborgen én de gebruiksvriendelijkheid van onze websites (www.nederlandsedansdagen.nl) willen verbeteren, vinden wij het belangrijk dat u weet hoe en waarom wij cookies gebruiken.

1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens?

NDD is verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens zoals beschreven in dit cookiebeleid.

2. Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die uw computer of mobiele apparaat opslaat wanneer u onze websites bezoekt. Door gebruik te maken van cookies zorgen wij er bijvoorbeeld voor dat:

- Het surfen op onze website leuker en makkelijker wordt.
- U bij een bestelling via onze websites niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren.
- We u speciale functionaliteiten kunnen aanbieden zoals het winkelwagentje.
- We kunnen meten hoe onze websites wordt gebruikt en waar we deze nog kunnen verbeteren.
- We u advertenties en aanbevelingen kunnen tonen op basis van uw interesses.

Cookies zijn niet gevaarlijk. Het zijn geen computerprogramma's en ze kunnen niet worden gebruikt om computervirussen te verspreiden of om privégegevens of wachtwoorden van uw computer te halen of wachtwoorden te achterhalen.

3. Soorten cookies

We plaatsen altijd:

- Functionele of noodzakelijke cookies: deze cookies zorgen ervoor dat onze website functioneert. Denk bijvoorbeeld aan functionaliteiten zoals het winkelwagentje en afrekenen.
- Analytische cookies, geanonimiseerd: met analytische cookies verzamelen wij met behulp van Google Analytics statistieken over het gebruik van onze website. Door websitegebruik te meten kunnen we onze website blijven verbeteren in het voordeel van onze gebruikers. De gegevens worden anoniem gebruikt (gegevens delen is uitgeschakeld) en er is een bewerkersovereenkomst afgesloten met Google. Alle gegevens worden anoniem en versleuteld verwerkt en na 14 maanden automatisch gewist.

We kunnen als u toestemming geeft voor het plaatsen van cookies ook de volgende cookies plaatsen:

- Analytische cookies, gedeeltelijk geanonimiseerd : dit zijn analytische cookies, waarmee we meer te weten kunnen komen over de samenstelling van ons websitepubliek. Er is een bewerkersovereenkomst afgesloten met Google. Alle gegevens worden anoniem en versleuteld verwerkt en na 14 maanden automatisch gewist.
- Third party cookies: We plaatsen social media cookies, voor YouTube, Facebook, Twitter en Instagram. Daarnaast gebruiken we advertentiescripts voor Facebook, Google Adwords, Linked in en Instagram. Zo kunnen we u aan de hand van uw surfgedrag zo relevant mogelijke aanbiedingen doen. Kijk voor meer informatie over het privacy- en cookiebeleid van deze instanties op: Facebook, YouTube, Twitter, Linked in of Instagram.

4. Browser

Als u niet wilt dat websites cookies op uw computer kunnen opslaan, pas dan uw browserinstellingen aan. U krijgt dan een waarschuwing voordat er cookies worden geplaatst. U kunt uw voorkeuren ook zo instellen, dat uw browser specifieke cookies, zoals bijvoorbeeld third party cookies weigert. We willen u er graag op wijzen, dat indien u geen gebruik wilt make van cookies, wij helaas niet kunnen garanderen dat onze website goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies verloren gaan of dat bepaalde pagina’s zelfs helemaal niet meer te zien zijn. Daarnaast betekent het weigeren van cookies ook niet dat u geen advertenties meer te zien krijgt. De advertenties zijn dan alleen niet meer aangepast aan uw interesses en worden vaker herhaald. Kijk voor meer informatie over het aanpassen van browserinstellingen ten aanzien van cookies op: Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari Cookies worden voor elke computer gebruikt. Als u meerdere computers gebruikt, dient u dit proces per computer te herhalen.

5. Tot slot

Wij zullen cookie policy aanpassen wanneer onze websites of de regels rondom cookies wijzigen. Ons cookiebeleid is voor het laatst gewijzigd op 1 juli 2019.

De Nederlandse Dansdagen worden mogelijk gemaakt door: