Home Programma

Het Digitale Dansgesprek 2 december

2 December | 16:00 - 17:30

Digitale Dansgesprek 4 december (ENG sub)

Derde digitale dansgesprek  

Het thema dat zal worden besproken in december zijn de twee onderwerpen die de afgelopen jaren het gesprek in de danssector hebben weten te domineerden, namelijk fair practice en diversiteit & inclusie. We gaan in gesprek en proberen antwoorden te formuleren op vragen zoals wat de gevolgen zijn van de coronacrisis ten aanzien van deze belangrijke onderwerpen voor de danssector en op welke wijze er nog wordt gestuurd en gestimuleerd op implementatie van de codes. Ook bespreken we op welke manier deze onderwerpen binnen grote en kleinere culturele organisaties, specifiek dans en podiumkunsten festivals en gezelschappen, aangepakt worden. We vragen ons af wat er nodig is om handen en voeten te geven aan de uitvoering van implementatie. Is de discussie, gezien de coronacrisis, nog wel top-prioriteit en zo niet wat er moet er dan gedaan worden om dit te her-prioriteren. Welke rol hebben de grote gezelschappen in de BIS om hiermee voorop te lopen en welke voorbeelden zijn er al van implementatie. Hoe draagt de danssector bij als geheel aan een meer diverse en inclusieve cultuursector en het creëren van een beter werkklimaat voor de werkenden in de danssector van de toekomst. 

Voor meer informatie over de besproken onderwerpen is te vinden op de volgende twee websites, https://fairpracticecode.nl/nl en https://codedi.nl/  
 

Panelgasten 

Onder leiding van Hadassah de Boer buigen professionals en bestuurders die verbonden zijn aan de culturele en dans sector zich over deze vraagstukken. Adriaan Luteijn, artistiek manager Introdans Interactie en choreograaf, Janneke Defesche zakelijk leider festival Cement, Simone Siemons docent dans Albeda College, Ronald Wintjens directeur Festival de Nederlandse Dansdagen en n.t.b. expert diversiteit en inclusie LKCA.  

De Nederlandse Dansdagen worden mogelijk gemaakt door:

Partner Minocw Partner - Provincie Limburg Partner - Gemeente Maastricht Partner - Elisabeth Strouven Partner - VSB Fonds Partner - Dutch Performing Arts Partner - BGL Fonds Partner - Fonds 21 Partner - Dioraphte Partner - Vrienden van de NDD Partner - Zwaan Partner - Proeftuin Dans Partner - Theater aan het Vrijthof