Digitale Dansgesprekken

De Nederlandse Dansdagen zet zich structureel in voor het samenbrengen van de danssector om gezamenlijke beleidsuitgangspunten te formuleren. Het doel van deze digitale dansgesprekken is enerzijds om onderwerpen te bespreken die in breder verband belangrijk zijn voor de danssector en anderzijds dienen ze als input voor het nog te schrijven document ‘discours voor een nieuwe fase binnen de Nederlandse dans 2025-2028’. Dit document bieden we namens de gehele danssector in 2022 aan, aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

De Digitale Dansgesprekken bestaan uit meerdere fases die hieronder kort worden toegelicht.  

Plenaire Digitale Dansgesprekken (7 oktober, 4 november en 2 december 2020)

Tijdens de Nederlandse Dansdagen Digitaal 2020 vond het eerste gesprek van de driedelige reeks aan plenaire Dansgesprekken plaats. Onder leiding van Hadassah de Boer gaan de genodigde gasten een dialoog aan over specifieke thema’s en vraagstukken die hoog op de agenda van het Nederlandse dansveld staan.

Het Digitale Dansgesprek van 7 oktober 2020 behandelde met name de impact van de coronacrisis op de danssector en aanpalende sectoren en infrastructuur. Welke uitdagingen en kansen manifesteren zich en welke maatregelen of acties moeten worden ondernomen om het dansklimaat in Nederland te blijven innoveren en toekomstbestendig te maken.

Het tweede plenaire gesprek dat op 4 november plaatsvond behandelde het thema van nieuw makersschap, hoe willen jonge en midcareer choreografen werken en past deze werkwijze in het danslandschap zoals we dat nu kennen? Het afsluitende plenaire Dansgesprek op 2 december legde de focus op twee onderwerpen behandeld die de afgelopen jaren het gesprek in de danssector hebben weten te domineerden, namelijk fair practice en diversiteit & inclusie.

De opnames van deze plenaire gesprekken kun je nog steeds terugkijken door te klikken op een van de onderstaande pagina’s.

Digitale Dansgesprekken met sub-sectoren (3 maart en 9 juni 2021)

Vanaf 3 maart zijn de Digitale Dansgesprekken met sub-sector coördinatoren van start gegaan. Deze gesprekken zijn enkel toegankelijk voor genodigde en zijn niet op een later moment terug te kijken. Deze gesprekken zijn erop gericht het formuleren van concrete agendapunten die in oktober, ten tijde van het Debat van de Nederlandse Dansdagen worden getoetst en besproken met de achterban.

In de tussentijd houden we jullie op de hoogte over de Digitale Dansgesprekken en moedigen we jullie aan in gesprek met elkaar te blijven. Wil je agendapunten aandragen aan sub-sector coördinatoren zodat deze tijdens het digitale dansgesprek van 9 juni worden besproken? Stuur dan een mail naar dansgesprek@nederlandsedansdagen.nl met daarin vermeld tot welke sub-sector jij behoort en je input. Klik op de onderstaande pagina om een overzicht te krijgen van alle sub-sector coördinatoren. 

De Nederlandse Dansdagen worden mogelijk gemaakt door:

Partner Minocw Partner - Provincie Limburg Partner - Gemeente Maastricht Partner - Elisabeth Strouven Partner - VSB Fonds Partner - Dutch Performing Arts Partner - BGL Fonds Partner - Fonds 21 Partner - Dioraphte Partner - Vrienden van de NDD Partner - Zwaan Partner - Proeftuin Dans Partner - Theater aan het Vrijthof