Sub-sector coördinatoren

Digitale Dansgesprekken

De Digitale Dansgesprekken met de sub-sector coördinatoren zijn van start gegaan. Deze gesprekken hebben als doel een traject in werking te zetten om tot input voor het document ‘Discours voor een nieuwe fase binnen de Nederlandse dans 2025-2028’ te komen.

De twee Digitale Dansgesprekken met de sub-sector coördinatoren die plaatsvinden op 3 maart en 9 juni 2021 zijn niet openbaar. Wel moedigen we de dansprofessional aan om belangrijke informatie aan te dragen bij de coördinator gekoppeld aan de desbetreffende sub-sector. Op basis van deze informatie en eigen input van de coördinatoren worden concrete agendapunten geformuleerd die in oktober, ten tijde van het Debat van de Nederlandse Dansdagen, worden getoetst en besproken met de achterban.

Onderstaand een overzicht van alle deelnemende sub-sector coördinatoren.

BIS / FPK: structureel gesubsidieerd: Willemijn Maas (NDT) en Jasper van Luijk (Shifft)

Jeugd: Jan Baanstra (De Stilte) en Miriam Gilissen (De Dansers)

Urban: Alida Dors (BackBone) en Tyrone van der Meer (The Notorious IBE)

Talentontwikkeling: Eve Hopkins (de Nieuwe Oost) en Gemma Jelier (Korzo)

Onafhankelijke makers: Amos Ben-Tal (OFFprojects) en Roshanak Morrowatian

Dansvakonderwijs: Caroline Harder (Netwerk Dans / Codarts) en Marishka van Loon (Netwerk Dans / Koninklijk Conservatorium)

Educatie en participatie: Danielle Bouwmeester (educatie) en Rozemarijn Schouwenaar (LKCA)(participatie)

Podia/festivals: Thomas Smit (Bellevue) en Joery Wilberts (ECI Cultuurfabriek)

Heb je input vanuit een bepaalde sub-sector voor het volgende digitale dansgesprek dat op 9 juni 2021 plaatsvindt? Stuur dan een mail naar dansgesprek@nederlandsedansdagen.nl met daarin je input en de sub-sector waartoe jij behoort. Wij nemen contact op met de bijbehorende coördinator(en) en brengen jullie in contact.

De Nederlandse Dansdagen worden mogelijk gemaakt door:

Partner Minocw Partner - Provincie Limburg Partner - Gemeente Maastricht Partner - Elisabeth Strouven Partner - Fonds 21 Partner - BGL Fonds logo kunstbende21 Partner Cultuurmakers Maastricht Partner Kanunnik Salden nieuwenhof Partner stichting Clemens Partner - Vrienden van de NDD Partner - Zwaan Partner - Proeftuin Dans Partner - Theater aan het Vrijthof