Home Programma

Het Digitale Dansgesprek, Let's Talk, Let's Dance

Plenair Dansgesprek editie 2

4 November | 17:00 - 18:30

Het tweede Plenaire Dansgesprek dat woensdag 4 november plaatsvond behandelde het thema van nieuw makersschap. Vragen zoals op welke wijze jonge en midcareer choreografen willen werken of deze werken passen in het danslandschap zoals we dat nu kennen. Zijn de bestaande structuren nog wel houdbaar of heeft de crisis waarin we ons nu bevinden dusdanige uitwerking op het veld dat andere structuren nodig zijn voor de makers van morgen? Welke rol hebben de grote gezelschappen in de BIS om een nieuwe generatie makers op te leiden en hoe werkt dit beleid voor deze makers. De vernieuwing van het danslandschap werkt alleen als het subsidiestelsel ook meegroeit met de nieuwe makers, hoe kijken subsidiënten zoals een landelijk fonds en een gemeente naar een nieuwe route voor subsidiering, welke voorbeelden zijn er al en op welke manier kunnen we groei en ruimte creëren voor de makers?

De tafelgasten bij het tweede Plenaire Dansgesprek zijn: Dennis Stam, Adjunct directeur Fonds Podiumkunsten, Marcelle Hendrickx, Wethouder Cultuur Tilburg, Samir Calixto, zelfstandig choreograaf, Ronald Wintjens, directeur Festival de Nederlandse Dansdagen en Indirah Tauwnaar, artistiek leider en directeur van House of urban arts.

Digitale Dansgeprek 4 november (ENG subs)

De Nederlandse Dansdagen worden mogelijk gemaakt door: