Home Voorverkoop

Het Digitale Dansgesprek, Let's Talk, Let's Dance

Plenair Dansgesprek

7 Oktober |

Het Digitale Dansgesprek - Plenair Dansgesprek 7 oktober 2020

Festival de Nederlandse Dansdagen zet zich structureel in voor het samenbrengen van de danssector om gezamenlijke beleidsuitgangspunten te formuleren. In het kader hiervan vindt vanaf 7 oktober online een serie gesprekken plaats.

In het eerste gesprek op 7 oktober bespreken we hoe de danssector omgaat met de coronacrisis, welke uitdagingen en kansen worden zichtbaar en welke knelpunten manifesteren zich? Wat is er nodig om het danslandschap zoals we dat nu kennen beter te beschermen tegen de zware druk van de verdeling van de subsidies. Is het bijvoorbeeld nodig om op korte termijn te komen tot een ander verdienmodel? Ook zoomen we in op welke wijze we omgaan met onze talenten, de nieuwe generatie van dansers, choreografen, collectieven en gezelschappen en welke maatregelen of acties nodig zijn om het dansklimaat in Nederland te blijven innoveren en toekomstbestendig te maken.  

Onder leiding van Hadassah de Boer buigen vier professionals die verbonden zijn aan de culturele en danssector zich over deze vraagstukken. Tanja Mlaker, directeur Cultuur Eindhoven, Lloyd Marengo artistiek directeur Lloyds Company, Joery Wilbers directeur Eci Cultuurfabriek en Marceline Loudon, adviseur mecenaat bij het Prins Bernhard Cultuurfonds en initiator Platform Governance in Cultuur.

Dit gesprek is de eerste van een reeks van gesprekken met professionals uit het culturele (dans)veld. Op 6 november en 4 december 2020 staan de volgende gesprekken gepland. En ook in 2021 praten we verder. Het doel van de gesprekken is enerzijds om onderwerpen te bespreken die in breder verband belangrijk zijn voor de sector en dienen anderzijds als input voor het nog te schrijven document ‘discours voor een nieuwe fase binnen de Nederlandse dans 2025-2028’. Namens de gehele danssector bieden we de Minister van OCW dit document aan in 2022.

De Nederlandse Dansdagen worden mogelijk gemaakt door:

Partner Minocw Partner - Provincie Limburg Partner - Gemeente Maastricht Partner - Elisabeth Strouven Partner - VSB Fonds Partner - Dutch Performing Arts Partner - BGL Fonds Partner - Fonds 21 Partner - Dioraphte Partner - Vrienden van de NDD Partner - Zwaan Partner - Proeftuin Dans Partner - Theater aan het Vrijthof