Home Programma

Ronde tafel gesprek over Virtual Residencies als werkplaats voor nieuwe vormen

Lisa Reinheimer in gesprek met Jija Sohn, Ruben Chi, Antonin Rioche en Evangelos Biskas

6 Oktober | 17:00 - 18:00

Het project Virtual Residencies werd in 2018 door de Nederlandse Dansdagen geïnitieerd als een onderzoek naar co-creatie op afstand, waarbij de makers gebruik maken van digitale media. Onderzocht werd welke problemen zich hierbij voordeden, en welke nieuwe kansen erdoor werden ontsloten. In 2020 werd het project in reactie op de Coronacrisis omgevormd. De geselecteerde makers kregen een opdracht die met opzet breed werd geformuleerd: iets te creëren voor een digitaal platform. Zo hielden zij de artistieke vrijheid om hun eigen urgenties te volgen en out-of-the-box te werken.

Op grond van de uiterst positieve ervaringen in 2020, heeft de Nederlandse Dansdagen besloten om het project in 2021 voort te zetten. Zeker gezien de langdurige impact van de Corona-pandemie is het experimenteren met digitale kaders om te werken en dit werk met een publiek te delen blijvend relevant. De Nederlandse Dansdagen gaan daarom een meerjarige samenwerking aan met de bovengenoemde drie partners om het project gedurende langere tijd te continueren. Op de laatste dag van het festival wordt teruggekeken op de vier residenties van dit jaar. Welke nieuwe inzichten kunnen worden toegevoegd aan de kennis die in de eerdere jaren is opgedaan?

Virtual Residencies is een samenwerking van de Nederlandse Dansdagen, Plan Brabant, Moving Futures en Korzo, waarbij Dans Brabant, De Nieuwe Oost, Corpo Máquina Society en Korzo als uitvoerend producenten optraden.

De Nederlandse Dansdagen worden mogelijk gemaakt door:

Partner Minocw Partner - Provincie Limburg Partner - Gemeente Maastricht Partner - Elisabeth Strouven Partner - Fonds 21 Partner - BGL Fonds logo kunstbende21 Partner Cultuurmakers Maastricht Partner Kanunnik Salden nieuwenhof Partner stichting Clemens Partner - Vrienden van de NDD Partner - Zwaan Partner - Proeftuin Dans Partner - Theater aan het Vrijthof