De vierde editie van het dansMuseum heeft als titel Bodies of Influence : A History of Change in Twenty-Five Dances. De expositie – dit jaar geheel online - stelt de dans centraal als barometer voor sociale, culturele en politieke verandering. In een terugblik op belangrijke momenten in de geschiedenis van de Nederlandse dans, laat de expositie zien hoe dans, net als andere vormen van kunst, reflecteert op maatschappelijke en sociale veranderingen. Als publiek kun je niet alleen de bijdragen bekijken en interviews met de curatoren over de geselecteerde werken beluisteren, je wordt ook van harte uitgenodigd om zelf je commentaar achter te laten en mee te denken over waardevolle aanvullingen van ons museum.

De huidige Nederlandse danscultuur is een resultaat van 75 jaar vrijheid. Cruciaal in deze periode zijn de momenten geweest van grote maatschappelijke veranderingen en crisismomenten. Wat waren deze momenten en wat kunnen we hiervan leren? Met de coronapandemie is dit thema is urgenter dan ooit. Hoe zal de huidige crisis zijn weerslag hebben op de toekomstige dans? Het verleden toont aan dat juist een crisis op de lange termijn kan leiden tot onverwachte en mooie gebeurtenissen. Zo ontstond het Scapino Ballet als reactie op WO II en is het NDT geboren vanuit een afsplitsing binnen het Nederlandse Ballet van Sonia Gaskell.

DansMuseum #4 - Bodies of Influence : A History of Change in Twenty-Five Dances belicht de 25 meest spraakmakende werken, artiesten en organisaties uit de periode vanaf de Tweede Wereldoorlog, die sociale vraagstukken aan de orde stellen. Samen vertellen deze werken het verhaal van dans als een krachtig instrument voor cultureel activisme in tijden van crisis.

De selectie van bijdragen voor de expositie is tot stand gekomen op basis van onderzoek door Stephen Shropshire (curator) en Morgana Braga (assistent), in samenwerking met Fransien van der Putt, Marcelle Schots en Hans van Keulen.  

Deze online editie van het dansMuseum past inmiddels in een traditie van bijzondere producties. Het eerste dansMuseum: Movement Matters: Twenty Years’ of the Dutch Dance Festival  was een overzichtstentoonstelling ter ere van twintig jaar prestaties en bijdragen van het festival aan de Nederlandse dans. DansMuseum#2: The Third Space ging over de ruimte en de ruimtelijkheid in het werk van de 'grande dame' van de Nederlandse moderne dans, Krisztina de Châtel. EXTINCTUS/EXTANTEM, de derde editie, was een tentoonstelling in de vorm van een publicatie met meerdere perspectieven en reflecties over uitsterven en verdwijning binnen de Nederlandse dans.

De Nederlandse Dansdagen worden mogelijk gemaakt door:

Partner Minocw Partner - Provincie Limburg Partner - Gemeente Maastricht Partner - Elisabeth Strouven Partner - VSB Fonds Partner - Dutch Performing Arts Partner - BGL Fonds Partner - Fonds 21 Partner - Dioraphte Partner - Vrienden van de NDD Partner - Zwaan Partner - Proeftuin Dans Partner - Theater aan het Vrijthof