In dialoog

De Nederlandse Dansdagen zet zich structureel in voor het samenbrengen van de danssector om gezamenlijke beleidsuitgangspunten te formuleren. Het doel van deze dansgesprekken is enerzijds om onderwerpen te bespreken die in breder verband belangrijk zijn voor de danssector en anderzijds dienen ze als input voor het nog te schrijven document ‘discours voor een nieuwe fase binnen de Nederlandse dans 2025-2028’. Dit document bieden we namens de gehele danssector in 2022 aan, aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Op 3 maart en 9 juni 2021 vonden besloten digitale dansgesprekken met sub-sector coördinatoren plaats. Deze twee gesprekken hadden als doel het formuleren van concrete agendapunten die in oktober, ten tijde van het Debat van de Nederlandse Dansdagen werden getoetst en besproken met de achterban. Het Debat van de Nederlandse Dans is hier terug te kijken.

Op deze pagina kunt u gesprekken en debatten die geregistreerd zijn terugkijken.  

De Nederlandse Dansdagen worden mogelijk gemaakt door:

Partner Minocw Partner - Provincie Limburg Partner - Gemeente Maastricht Partner - Elisabeth Strouven Partner - Fonds 21 Partner - BGL Fonds logo kunstbende21 Partner Cultuurmakers Maastricht Partner Kanunnik Salden nieuwenhof Partner stichting Clemens Partner - Vrienden van de NDD Partner - Zwaan Partner - Proeftuin Dans Partner - Theater aan het Vrijthof