Ons verhaal

De Nederlandse Dansdagen is een organisatie die zich inzet voor de Nederlandse dans. Met als hoogtepunt een jaarlijks terugkerend festival dat plaatsvindt in en vanuit Maastricht. In de eerst week van oktober wordt een scala aan dansvoorstellingen en het beste van de Nederlandse dans getoond: van 'klassiek' tot 'urban' van 'avant garde' tot 'moderne dans'. Het programma van de Nederlandse Dansdagen representeert hiermee de diversiteit van het Nederlandse dansaanbod en toont belangwekkende ontwikkelingen in de Nederlandse dans: van opvallend werk van jonge choreografen tot indrukwekkende voorstellingen van de gevestigde dansgezelschappen.

Missie

De Nederlandse Dansdagen streeft ernaar de stem van dans en de danskunstenaar luider te laten klinken. Daarnaast zet de Nederlandse Dansdagen de kracht van dans in om de samenleving in beweging te brengen rond maatschappelijke thema’s, het daagt uit tot nadenken, praten, discussiëren en handelen. Hiervoor zijn onderdelen zoals de Digitale Dansgesprekken geïnitieerd. De Nederlandse Dansdagen roept professionals en dansliefhebbers op mee te denken en te praten over diverse onderwerpen die leven in het dansveld.

Tijdens de Nederlandse Dansdagen wordt er jaarlijks het erfgoed, de actualiteit en de toekomst centraal gesteld. Zowel in nationale als internationale. Het publiek en de dansprofessional krijgt een divers overzicht van de bijdrage die dans heeft geleverd, levert en in de toekomst zal leveren aan cultuur en de maatschappij in het algemeen, zowel tijdens het festival als door het jaar heen.

De Nederlandse Dansdagen vergroot de waardering en betrokkenheid van het publiek voor de Nederlandse dans, jaagt de innovatie binnen de dans aan en levert een duurzame bijdrage aan het diverse danslandschap in Nederland.

Visie

De Nederlandse Dansdagen heeft zich de laatste jaren ontwikkeld tot een festival voor grensoverschrijdende dans. Grenzen vervagen tussen disciplines en genres, tussen choreograaf en danser, tussen performer en publiek, tussen podium en publieke ruimte, en tussen landen. Voor dit alles maken we ruimte op ons festival, dat mede daarom in duur en locaties sterk is gegroeid.

Dans en identiteit

In het rapport Denkend aan Nederland (2019) stelde het Sociaal Cultureel Planbureau: ‘[Nederland] is een verbeelde gemeenschap, door velen ervaren als een land, een volk, een samenleving met een eigen collectieve identiteit…Met gedeelde ervaringen, herinneringen en denkbeelden over de toekomst.’ ND ziet het als een kerntaak om manifest te maken welke rol kunst en cultuur en specifiek de danskunst speelt in deze verbeelde gemeenschap. ND signaleert dat juist in een tijd van vervagende grenzen identiteit een centraal thema is gaan vormen in de samenleving. Dans gaat als puur lichamelijke expressie recht het hart in en vertelt via de verbeelding de verhalen van het individu en de gemeenschap in al hun diversiteit.

Erfgoed, actualiteit en toekomst

ND kiest ervoor om deze ontwikkelingen in een breder kader te plaatsen door de actualiteit nadrukkelijk te verbinden met de geschiedenis en het erfgoed van de Nederlandse dans. In het verleden ligt immers een groot deel van de identiteit besloten. Daarnaast wenden we ook de blik naar de toekomst, om ervoor te zorgen dat dans ook voor volgende generaties een vanzelfsprekende kunstvorm is waarin zij grenzeloos uiting kunnen geven aan hun identiteit.

 

De Nederlandse Dansdagen worden mogelijk gemaakt door:

Partner Minocw Partner - Provincie Limburg Partner - Gemeente Maastricht elisabeth strouven fonds logo staand Partner - Fonds 21 logo Vrienden Loterij fonds logo kunstbende21 Partner Cultuurmakers Maastricht Partner Kanunnik Salden nieuwenhof Partner stichting Clemens Prins Bernhard Cultuurfonds logo Partner - Vrienden van de NDD Partner - Zwaan Partner - Proeftuin Dans Partner - Theater aan het Vrijthof